Я патриот. Я воздух русский, я землю русскую люблю. Я верю, что нигде на свете второй такой не отыщу.
Навигация
Топ новостей
  Календарь
  «    Февраль 2019    »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728 
  Облако тегов
  новости, по, шаблоны
  Архив сайта
  Март 2015 (51)
  Ноябрь 2014 (1)
  Сентябрь 2014 (8)
  Апрель 2014 (1)
  Март 2014 (2)
  Февраль 2014 (5)
  Рішення міської ради № VI/21-4
  Автор: enakievets | 7-11-2012, 10:43


  ГОРЛІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

  РІШЕННЯ

  від « 27» січня 2012 року                                                                      № VI/21-4

  м. Горлівка


  Про  затвердження  Кодексу  етики
  посадових  осіб  місцевого
  самоврядування Горлівської міської  ради 

  З метою підвищення рівня довіри громадян до виконавчих органів Горлівської міської ради, забезпечення прозорості та гласності в їх роботі і протидії корупції, закріплення норм професійної етики посадових осіб місцевого самоврядування міської ради відповідно до Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Горлівка, затвердженого рішенням міської ради від 22.02.2008 № V/29-3,  міська  рада

  ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити  Кодекс етики посадових осіб місцевого самоврядування Горлівської  міської  ради  (далі – Кодекс етики)  (додається).
  2. Міському голові Клеп Є.В. вжити заходів щодо впровадження в дію Кодексу етики.
  3. Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на міського голову Клеп Є.В.

  Міський  голова                                                          Є.В.КЛЕП  

   

             ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішення  міської ради
  27.01.2012   № VI/21-4

     КОДЕКС  ЕТИКИ
  ПОСАДОВИХ ОСІБ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   ГОРЛІВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ  РАДИ
   
  Розділ  1.  Загальні  положення

               Стаття 1. Визначення основних термінів
  1. У цьому Кодексі  поняття вживаються  у такому значенні:
  Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній  основі  діяльність  громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
  Посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця  органу місцевого самоврядування та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.
  Посадова особа місцевого самоврядування — особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
  Зацікавлена особа — фізична та/або юридична особа, яка пов’язана взаємовідносинами з установою, де працює посадова особа органу місцевого самоврядування.
  Приватний інтерес посадової особи місцевого самоврядування -  можливість отримання будь-якого матеріального і чи нематеріального блага нею особисто, її близькими родичами чи іншими пов`язаними з нею юридичними та і фізичними особами.
  Винагорода – матеріальні блага, послуги, пільги або інші переваги, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості, а також вартість незаконно одержаних послуг, отриманих від громадян у зв’язку з виконанням своїх службових  обов’язків.
  Неправомірна винагорода - матеріальні та нематеріальні блага, що їх посадова особа місцевого самоврядування отримує прямо чи опосередковано від юридичних та фізичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах чи інтересах третіх осіб, що здійснюються як безпосередньо цим суб`єктом, так і за його сприяння - іншими посадовими особами  та  органами.

  Стаття  2.  Мета  Кодексу
   
  Кодекс етики посадових осіб місцевого самоврядування Горлівської міської  ради (далі-Кодекс) встановлює загальні вимоги до поведінки посадових осіб місцевого самоврядування  Горлівської міської ради, (далі – посадові особи місцевого самоврядування), якими вони мають керуватись в своїй професійній ,діяльності і згідно з якими громадськість має оцінювати  доброчесність, неупередженість  та  ефективність їх  діяльності.

  Стаття  3. Сфера  застосування  Кодексу

  1. Норми Кодексу застосовуються працівниками виконавчих органів Горлівської міської ради, які займають посади, віднесені до категорій посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  2. Працівник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Кодексом та загальними морально-етичними нормами поведінки у суспільстві.

  Стаття  4.  Дотримання  норм Кодексу

  1. Цей Кодекс є складовою частиною умов трудової угоди посадових осіб з моменту ознайомлення з ним. Працівник повинен вживати необхідних заходів щодо відповідності його діяльності етичним вимогам, визначених Кодексом.
  2. Виконання норм і правил дійсного Кодексу є обов’язковим для всіх посадових осіб місцевого самоврядування з моменту прийняття присяги посадової особи.
  3. При прийнятті на посаду до виконавчих органів Горлоівської міської ради працівник знайомиться з Кодексом, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі. З моменту підписання Кодексу посадова особа місцевого самоврядування вважається обізнаною у нормах цього Кодексу і несе відповідальність за їх порушення.
  4. Посадова особа місцевого самоврядування повинна дотримуватися офіційно – ділового стилю в одязі та приділяти відповідну увагу зовнішньому вигляду. Одяг посадової особи місцевого самоврядування не повинен суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.
  5. Стан дотримання посадовою особою норм Кодексу враховується при проведенні оцінювання діяльності, атестації, зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на нову посаду, наданні характеристики чи рекомендації.
  6. Якщо посадова особа місцевого самоврядування не впевнена в тому, які дії вона повинна вчинити або від яких дій вона повинна утриматись з метою дотримання норм поведінки, визначених у цьому Кодексі, вона зобов`язана звернутися за консультацією до свого керівника, іншої особи (органу), яким посадова особа місцевого самоврядування підзвітна, підконтрольна чи підпорядкована.
  7. Керівник або інша особа (орган), яким посадова особа місцевого самоврядування підзвітна, підконтрольна чи підпорядкована, у межах своїх повноважень приймає рішення щодо відповідності поведінки посадової особи місцевого самоврядування нормам  цього  Кодексу.
  8. У разі, коли цей Кодекс або інші документи, якими визначається поведінка посадової особи місцевого самоврядування, не містить чітких приписів щодо прийнятної  поведінки, особа  керується  загальними  вимогами.

  Cтаття  5.  Порядок  прийняття  посадовою  особою Присяги
  1. Працівник, якого  призначили  вперше  на посаду до виконавчих органів  Горлівської  міської  ради,  згідно  зі  статтею 11  Закону  України  «Про  службу  в  органах   місцевого  самоврядування»  складає Присягу.
  2. Присяга посадової особи місцевого самоврядування складається в урочистій  обстановці  у  приміщенні,  де  встановлено Державний Герб України  і Державний  Прапор України, символіку територіальної громади міста Горлівка, у присутності міського голови або іншої посадової особи за його дорученням, керівника кадрової служби та колективу  виконавчого  органу,  в  якому  працівник  працюватиме.
  3. Працівник зачитує Присягу та скріплює її текст своїм підписом. Після складення Присяги міський голова або інша посадова особа за його дорученням  вручає  працівнику  службове посвідчення.

  Розділ 2.Морально-етичні принципи професійної діяльностіта загальні вимоги до доброчесної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

  Стаття 6. Служіння  територіальній  громаді  міста  Горлівка,
  народу України

  Кожна посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана служити територіальній громаді міста Горлівка, демонструючи етичну поведінку, у своїй діяльності  повинна  дотримуватися  основних  принципів  місцевого самоврядування:
  служіння територіальній громаді міста Горлівка та захист її інтересів;
  верховенства права, демократизму та законності;
  пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
  професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості праці;
  гуманізму та справедливості;
  підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення;
  гласності;
  поєднання  місцевих та державних інтересів;
  рівних   можливостей   доступу   громадян   до   служби  в  органах   місцевого самоврядування з урахуванням  їх  ділових,  моральних  якостей   та   професійної підготовки.

  Стаття 7. Неупереджене виконання повноважень, приватні цілі

  1. Посадова особа  місцевого самоврядування виконує свої повноваження таким  чином, щоб  офіційна  діяльність  не  приховувала  приватні  цілі.
  2. Посадова  особа  місцевого самоврядування зобов`язана  не  допускати впливу на виконання своїх повноважень інтересів близьких родичів чи інтересів певних зацікавлених осіб,  застосовувати  дискреційні  повноваження  беручи до уваги  виключно  питання, що стосуються справи, надавати пільги чи переваги будь-яким  особам  лише  на  підставах  та  у спосіб, передбачених законодавством України.

  Стаття  8.  Законність

  Посадова особа місцевого самоврядування виконує свої повноваження виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Стаття  9. Громадська довіра до влади

  Посадова особа місцевого самоврядування повинна  своїми діями  сприяти  зміцненню довіри  громадян до влади, їх переконаності в неупередженості, ефективності та доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, забезпечувати позитивну репутацію  цих  органів.

  Стаття  10.  Патріотизм

  1. Діяльність посадової особа місцевого самоврядування повинна ґрунтуватися на відданості народу України, пріоритеті інтересів України перед інтересами інших держав та перед власними інтересами.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування повинна шанувати державні та місцеві символи – Державний Прапор України, прапор територіальної громади міста Горлівка, Державний Герб України, герб міста Горлівка, Державний Гімн України, гімн міста Горлівка, вільно  володіти  українською  мовою.
  3. Посадова особа місцевого самоврядування має наслідувати духовні та моральні цінності, сформовані багатовіковою історією народу України, територіальної громади міста Горлівка.

  Стаття 11. Лояльність

  Посадова особа місцевого самоврядування повинна дбати про позитивний імідж і авторитет структурного підрозділу, в якому вона працює та, в цілому, міської ради.

  Стаття 12. Толерантність

  1. Посадова особа місцевого самоврядування повинна ставитись з повагою та неупереджено до різних політичних та ідеологічних течій, релігійних конфесій, неухильно дотримуватись принципу відокремлення церкви від держави, під час виконання своїх повноважень не демонструвати свої релігійні або політичні переконання  чи  уподобання.
  2. Прояви ксенофобії є несумісними з виконанням функцій органів місцевого самоврядування.

  Стаття 13. Коректність та ввічливість

  1. У своїй поведінці посадова особа місцевого самоврядування повинна дотримуватись правил коректності та ввічливості, прийнятних в українському суспільстві.
  2. У відносинах з офіційними представниками іноземних держав та міжнародних організацій застосовуються правила протоколу.
  3. Поведінка посадової особи місцевого самоврядування не повинна провокувати  виникнення  конфліктних  ситуацій.
  4. Конструктивний аналіз професійних дій колег з боку посадової особи місцевого самоврядування у межах та з дотриманням відповідних етичних норм заохочується.

  Стаття 14. Справедливість

  Посадова особа місцевого самоврядування повинна оцінювати обставини з врахуванням суспільної користі, об`єктивно та враховуючі права та законні інтереси усіх зацікавлених осіб.

  Стаття 15. Відповідальність

  1. Посадова особа місцевого самоврядування несе відповідальність за прийняті нею рішення, дії чи бездіяльність та повинна сприяти проведенню перевірок та розслідувань своїх рішень, дій чи бездіяльності у встановленому законодавством України порядку.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування є відповідальною за ефективне виконання законних рішень органів та осіб, яким вона підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована.

  Стаття  16.  Ефективність

  Посадова особа місцевого самоврядування повинна здійснювати свої повноваження, виконувати рішення органів та осіб, яким вона підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована компетентно, своєчасно, результативно, в межах наданих повноважень проявляти творчість та ініціативу, не допускати зловживань або неефективного використання державної чи комунальної власності.

  Стаття  17. Прозорість,відкритість і гласність

  1. Посадова особа місцевого самоврядування не повинна обмежувати доступ до інформації, що не є таємною чи конфіденційною, яка згідно з нормативно-правовими актами може або повинна бути розповсюджена належним чином.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування не повинна надавати будь-яку завідомо недостовірну чи неповну інформацію, умисно затримувати її.
  3. Посадова особа місцевого самоврядування повинна обґрунтовувати та роз`яснювати прийняті нею рішення.

  Стаття  18.  Конфіденційність

  1. Посадова особа місцевого самоврядування зобов`язана дотримуватися службової таємниці, неухильно виконувати встановлені законодавством вимоги щодо використання інформації, отриманої під час виконання ним службових обов`язків.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування не повинна розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка була отримана нею при виконанні своїх службових обов`язків. Порушення правил використання інформації з обмеженим доступом тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

  Стаття  19.  Етичні  правила  поведінки  керівників  
  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування

  1. Керівник повинен безпосередньо дотримуватись морально - етичних принципів, прийнятих у суспільстві, основних норм професійної діяльності, правил поведінки, визначених цим Кодексом та демонструвати підлеглим і громадянам зразкову етичну поведінку.
  2. Керівник зобов`язаний здійснювати добір працівників до органу місцевого самоврядування, враховуючи їх моральні, професійні та ділові якості.
  3. Керівник повинен бути справедливим в оцінці роботи підлеглих, застосовуючи відповідне моральне і матеріальне стимулювання працівника, у тому числі просування по службі.
  4. Керівник зобов`язаний давати вказівки та доручення підлеглим працівникам виключно відповідно до законодавства України та з урахуванням їх рівня знань, досвіду і професійних навичок.

  Розділ  3.   Обмеження щодо використання службового становища

  Стаття 20. Обмеження  щодо  використання  повноважень

  1. Посадова особа місцевого самоврядування зобов`язана не допускати можливості впливу особистих інтересів чи інтересів пов`язаних з ними фізичних та юридичних осіб на виконання нею своїх повноважень.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування не повинна провокувати своєю поведінкою або іншим чином спонукати фізичних та юридичних осіб до пропозиції або до надання прямо чи опосередковано винагороди їй чи іншим особам за її певні дії чи бездіяльність.
  3. Посадова особа місцевого самоврядування, яка наділена дискреційними повноваженнями, повинна використовувати це право належним чином, приймати рішення виходячи з пріоритету інтересів суспільства та держави і керуючись загальними принципами доброчесної поведінки, викладеними в цьому Кодексі.

   

   

  Стаття 21. Обмеження щодо використання службового майна

  Посадова особа місцевого самоврядування повинна виконувати свої повноваження таким чином, щоб ввірені йому майно, устаткування, кошти та будь-які інші активи використовувались за призначенням, доцільно та заощадливе. Використання службових активів у приватних цілях без законного дозволу або без оплати за звичайними цінами є зловживанням.

  Стаття  22. Обмеження щодо сумісництва та суміщення

  з іншими видами діяльності

   

  1. Посадовій  особі  місцевого  самоврядування забороняється:

  а) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської  практики  із  спорту), якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

  б) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

  2. У разі якщо Конституцією і законами України для окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами діяльності, то їх додержання забезпечується за спеціальними процедурами.

   

  Стаття 23. Обмеження щодо роботи близьких осіб

   

  1. Посадова особа місцевого самоврядування не може мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути  безпосередньо  підпорядкованою у зв`язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

  Посадова особа місцевого самоврядування, зобов`язана повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких  їй  осіб.

  2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої  цієї статті, посадова особа місцевого самоврядування, близькі їй особи вживають заходів щодо  усунення  таких  обставин  у  п`ятнадцятиденний  строк.

  Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, або посадова особа місцевого самоврядування, близькі їй особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

  У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

  3. Посадовій особі місцевого самоврядування забороняється брати  участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

   

   

  Стаття  24.  Використання інформації  про  діяльність
  органів місцевого самоврядування

  1. Посадова особа місцевого самоврядування зобов`язана неухильно виконувати встановленні законодавством вимоги щодо використання інформації, отриманої під час виконання своїх повноважень. Якщо такі вимоги не містять правил належного поводження з інформацією в конкретних ситуаціях, посадова особа місцевого самоврядування повинна керуватись загальними вимогами до доброчесної поведінки, викладеними в розділі 2 цього Кодексу.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування повинна уникати прагнення отримати доступ до інформації, володіння якою не відноситься до її повноважень і не може бути  виправданим обставинами справ, що знаходяться у її провадженні.
  3. Посадова особа місцевого самоврядування не повинна розголошувати довірену їй інформацію, в тому числі і після припинення своїх повноважень, та використовувати її у власних інтересах або в інтересах пов`язаних з нею фізичних і юридичних  осіб,  зокрема,  шляхом  надання порад  та  рекомендацій.
  4. Будь-які матеріальні та нематеріальні блага, одержані посадовою особою місцевого самоврядування чи пов`язаними з нею фізичними та юридичними особами внаслідок порушення вимог щодо використання інформації, отриманої під час виконання повноважень, визнаються одержаними неправомірно. Посадова особа місцевого самоврядування повинна забезпечити повернення цих благ у власність держави або інших осіб.

  Стаття  25. Отримання незаконних рішень чи доручень

  1. У разі отримання для виконання рішення чи доручення, яке посадова особа місцевого самоврядування вважає незаконним, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це свого керівника або іншу особу чи орган, яким він підконтрольний, підзвітний чи підпорядкований. Посадова особа місцевого самоврядування самостійно оцінює правомірність рішення чи доручення та можливу шкоду, що буде завдано суспільним інтересам у випадку виконання такого рішення чи доручення.
  2. Якщо  протягом  терміну,  встановленого для виконання вказаного рішення чи доручення, посадова особа місцевого самоврядування не отримує письмового підтвердження про доцільність їх виконання, вона може вважати їх необов`язковими для виконання.
  3. Якщо посадова особа місцевого самоврядування отримує письмове підтвердження доцільності виконання вказаних рішень чи доручень, вона повинна взяти їх до виконання з одночасним письмовим повідомленням про це вищого за рівнем органу чи особи, яким вона підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована. Посадова особа місцевого самоврядування не несе відповідальності за виконання таких доручень у разі, коли він про це повідомив.
  4. Якщо посадова особа місцевого самоврядування вважає, що внаслідок виконання протиправних рішень чи доручень існує реальна загроза нанесення шкоди інтересам держави та суспільства, вона повинна повідомити про ці обставини правоохоронні органи.

   

  Стаття 26. Пропозиція чи отримання неправомірної винагороди

  1. У разі отримання посадовою особою місцевого самоврядування винагороди, що є неприйнятною згідно з положеннями цього Кодексу, і вона не має можливості  від  неї   відмовитись, посадова особа місцевого самоврядування повинна:
  а) визначити особу, від якої чи за дорученням якої надається винагорода;
  б) знайти свідків, які можуть засвідчити обставини, за яких отримано винагороду;
  в) зберегти винагороду, однак ніяк її не використовувати для власних чи службових потреб;
  г) невідкладно надати письмовий звіт (а при необхідності - заяву у відповідні правоохоронні органи) та передати винагороду  органам  або  особам,  яким  посадова особа місцевого самоврядування підконтрольна,  підзвітна  чи підпорядкована з дотриманням усіх встановлених вимог;
  д) продовжити виконання своїх обов`язків таким чином, щоб не створювалось враження про вплив винагороди на її рішення, дії чи бездіяльність, а у випадку неможливості це зробити - заявити самовідвід своєї участі в провадженні по справі, до  якої  причетні  особи,  що надали  винагороду.
  2. Винагорода визнається наданою опосередковано якщо:
  а) винагороду отримали особи, які є близькими родичами посадової особи місцевого самоврядування або інші пов`язані з нею особи, якщо посадова особа місцевого самоврядування, знала або повинна була знати про це;
  б) винагороду за згодою, рекомендацією чи іншим аналогічним волевиявленням посадової особи місцевого самоврядування надано будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі, зокрема неприбутковій - благодійній чи релігійній.
  3. Посадова особа місцевого самоврядування негайно повідомляє органи або особи, яким вона підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована, або відповідні правоохоронні органи про пропозиції отримати неправомірну нагороду.

  Стаття 27.  Гарантії  захисту  прав  посадової  особи  
  місцевого самоврядування

              Посадова особа місцевого самоврядування має право на:
  на  повагу  особистої  гідності,  справедливе  і  шанобливе  ставлення  до себе  з боку  керівників, співробітників і громадян;
              на  оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
              на  просування по службі  відповідно  до  професійної  освіти, результатів роботи та атестації;
              на  безпечні  та  необхідні  для  високопродуктивної  роботи  умови  праці;
  захист  від  незаконного  звільнення;
  захист  від  необ`єктивного оцінювання результатів його роботи;
  захист  від  незаконного  тиску  з  метою прийняття  рішень,  які  суперечать нормам  чинного  законодавства  України;
  на  соціальний  захист;
  отримувати  в  порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної  влади  та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно  від  їх  підпорядкування та форм власності, об`єднань  громадян, окремих  осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання  своїх  службових  обов`язків;
              отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлю-ватися  з   іншими   документами,  що  стосуються  проходження  нею служби  в вико-навчих  органах  Горлівської  міської ради у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати від керівників виконавчого органу міської ради відповідні пояснення  та  давати особисті пояснення;
              вимагати  проведення  службового розслідування з метою спростування безпід-ставних,  на  її  думку,  звинувачень або підозри щодо неї;
              захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

   

  Розділ  4.  Конфлікт інтересів

  Стаття  28.  Визначення  конфлікту інтересів
  Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також  на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.2. Приватним інтересом посадової особи місцевого самоврядування визнається можливість отримання будь-якого матеріального і чи нематеріального блага нею особисто, її близькими родичами чи іншими пов`язаними з нею юридичними та і фізичними особами.

  Стаття  29. Запобігання конфлікту інтересів
   
  1. Посадова особа місцевого самоврядування при отриманні повноважень по виконанню функцій органів місцевого самоврядування зобов’язана письмово повідомити орган, що приймає рішення про призначення чи обрання особи, про обставини,  які можуть впливати неупередженість або створювати враження наявності такого впливу. Такими обставинами визнаються будь-які приватні інтереси посадова  особа  особисто,  її  близьких родичів чи інших пов`язаних з нею юридичних та фізичних осіб, які можуть мати вплив на професійну діяльність посадова  особа  місцевого  самоврядування.
  2. У випадку виявлення обставин, які за висновком особи або органу, що приймає рішення про призначення чи обрання посадової особи місцевого самоврядування, можуть мати систематичний вплив на її рішення, дії чи бездіяльність, особа повинна здійснити всі можливі заходи стосовно усунення таких обставин, а у разі неможливості це зробити відмовитись від зайняття посади чи виконання повноважень.
  3. Якщо такі обставини виникають після призначення (обрання) на посаду посадової особи місцевого самоврядування зобов`язана негайно про це письмово повідомити органи чи особу, яким вона підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована, та самостійно визначити спосіб усунення таких обставин, а у разі неможливості це зробити - залишити посаду в установленому порядку.

  Стаття 30. Поведінка посадової особи місцевого самоврядування в ситуації конфлікту інтересів

  1. Посадова особа не має права допускати використання свого службового положення з метою належного задоволення особистих або фінансових інтересів, своїх власних чи своєї сім’ї.
  2. Відповідно до чинного законодавства посадова особа повинна декларувати свої ділові чи  фінансові інтереси або діяльність з метою отримання фінансової вигоди, що може викликати конфлікт інтересів.
  3. В ситуації можливого конфлікту інтересів між обов’язками і приватними інтересами посадових осіб місцевого самоврядування, вони повинні вживати відповідних заходів для обмеження або подолання такого конфлікту інтересів.
  4. Посадові особи  повинні уникати, по можливості, ситуацій реального чи вірогідного конфлікту інтересів та ситуацій, у яких вони можуть дискредитувати себе як посадовця.
  5. Посадова особа не  має права займатися забороненою законодавством діяльністю, а також повинна відмовитися від здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством діяльності, якщо вона може призвести до конфлікту інтересів.
  6.Якщо є загроза виникнення конфлікту інтересів, посадова особа місцевого самоврядування повинна повідомити про це керівника (усно, письмово) або комісію з етики.
  7. Посадова особа, яка наділена організаційно-розпорядчими  повноваженнями по відношенню до інших посадових осіб, покликана вживати заходів для врегулювання конфлікту інтересів або запобігати загрозі його  виникнення.

  Розділ  5. Незаконне  одержання  дарунків (пожертв)

  Стаття  31. Протидія одержанню подарунків (пожертв)

  1. Посадовій особі забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви)  від юридичних або фізичних осіб:
  а) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
  б) якщо  особа,  яка  дарує  (здійснює)  дарунок  (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.
  2. Посадова особа не має права надавати прямо чи опосередковано дарунки іншим особам, включаючи своїх керівників, за виконання  останніми будь-яких дій або невиконання  певних  дій  (бездіяльність) на  свою  користь чи  інших  осіб.

  Стаття 32. Отримання дарунків (пожертв)

  1. Посадова особа місцевого самоврядування може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою статті 30, за умови, якщо вартість одного подарунка не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість  таких  подарунків  (пожертв),  отриманих  з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної  плати,  встановленої  на  1  січня  поточного року.

  Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

                 а)   даруються (здійснюються) близькими  особами;

                 б) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні  виграші, призи, премії, бонуси.

  2. Дарунки, одержані посадовою особою місцевого самоврядування під час офіційних заходів, передаються органу або особі, яким вона підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Стаття 33.  Дії  посадової  особи  при  одержанні
  неправомірного  дарунка

  1. Посадова особа місцевого самоврядування своїми діями повинна виявляти прагнення утримуватись від одержання та надання будь-яких дарунків, включаючи й ті, які визнано прийнятними згідно з цим Кодексом.
  2. В ситуаціях, коли посадова особа місцевого самоврядування одержує дарунок, що є неприйнятним згідно з положеннями цього Кодексу, і не має можливості від нього відмовитись, вона повинна:
  а)  чітко  встановити  особу, яка надала дарунок, та мотиви її дій;
  б) по можливості, знайти осіб, які можуть засвідчити обставини надання дарунку;
  в) зберегти дарунок, однак ніяк його не використовувати для власних чи службових потреб;
  г) невідкладно надати письмовий звіт особі або органу, яким особа підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована (а при необхідності - заяву у відповідні правоохоронні органи) та передати звіт разом з дарунком з дотриманням усіх формальних вимог;
  д) продовжити  виконання  своїх  обов`язків  таким чином, щоб не створювалось  уявлення  про вплив дарунку на рішення, дії чи бездіяльність посадової  особи  місцевого  самоврядування,  а   у   випадку неможливості це зробити -  відмовитись  від  участі  або   заявити  самовідвід своєї участі в провадженні  по  справі,   до  якої  причетні  особи,  які  надали  дарунок.

  Стаття 34. Отримання нематеріальних благ

  Посадова особа місцевого самоврядування повинна утримуватись від отримання нематеріальних благ, зокрема, посад (як оплачуваних так і без оплати) в організаціях і установах усіх форм власності та будь-якої організаційно-правової форми,  включаючи неприбуткові організації, почесних звань та нагород, вчених звань та наукових ступенів, інших відзнак, якщо особи, які приймають рішення стосовно  надання  таких  благ, пов`язані  з особою офіційними стосунками і можуть очікувати  від особи  прийняття  рішень,  здійснення дій чи бездіяльності, які є або можуть  бути  визнані  подякою  або  винагородою  за  надані  нематеріальні  блага.

   

   

  Розділ  6.  Політична  та  громадська діяльність

  Стаття  35. Членство в об`єднаннях громадян
  1. Посадова особа місцевого самоврядування відповідно до своїх переконань та інтересів може бути членом політичної партії або громадської організації.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування, з урахуванням конституційних прав, може брати участь у політичній та громадській діяльності лише в позаробочий час.

  Стаття  36.  Участь  у  страйках

  Посадова особа місцевого самоврядування не може брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів місцевого самоврядування.

  Стаття  37. Політична неупередженість

  Посадова особа місцевого самоврядування незалежно від власних політичних поглядів, членства у політичних партіях повинна виконувати свої службові обов`язки в межах чинного законодавства з дотриманням норм цього Кодексу.
  Членство посадової особи місцевого самоврядування в політичній партії не може бути підставою для виявлення такою особою прихильності чи надання переваг цим партіям або їх членам.

  Розділ  7.   Вимоги  до  поведінки  після  припинення  повноважень
  по   виконанню  функцій  органів  місцевого  самоврядування

  Стаття  38. Обмеження та заборони

  Протягом року після залишення посади чи припинення діяльності, пов`язаної з виконанням функцій органів місцевого самоврядування, посадовій особі  забороняється:

  а) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо посадова особа, протягом року до дня припинення виконання  функцій органів місцевого самоврядування здійснювали повноваження  з  контролю,  нагляду  або підготовки чи прийняття відповідних рішень  щодо  діяльності  цих  підприємств,  установ  чи організацій;

  б) розголошувати  або  використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію,  яка стала їй відома у зв`язку з  виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;

  в) представляти  інтереси  будь-якої  особи  у  справах  (у  тому числі  в тих, що розглядаються  в  судах),  в   яких   іншою  стороною  є   орган   (органи),  в    якому (яких)  вона  працювала.

   

  Розділ  8.  Громадський  контроль  за  дотриманням  Кодексу

  Стаття 39. Внесення і розгляд звернень громадян та їх об`єднань

  Громадяни мають право подавати на ім’я міського голови в установленому законодавством порядку звернення про порушення посадовими особами місцевого самоврядування етичних норм поведінки. Результати розгляду звернення міський голова доводить до відома громадян, які вносили ці звернення.

  Розділ  9.  Попередження  порушень Кодексу та відповідальність
  за порушення  Кодексу

  Стаття 40. Відповідальність керівників за поведінку
  посадових осіб місцевого самоврядування

  Керівники зобов`язані запобігати проявам недоброчесної поведінки підлеглих посадових осіб місцевого самоврядування шляхом організації системної роботи з розвитку професійної етики персоналу, в тому числі через проведення навчань, інформаційно-просвітницької підтримки, постійного контролю за виконанням  посадовою  особою  місцевого  самоврядування  своїх  повноважень.

      Стаття  41. Види  відповідальності  за  порушення  норм  Кодексу

  Порушення норм цього Кодексу є підставою для притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

  Стаття 42. Обов`язки  посадової  особи  чи  органу реагувати
  на  порушення  норм  Кодексу

  Орган чи особа, яким підконтрольна, підзвітна чи підпорядкована посадова особа місцевого самоврядування зобов`язані своєчасно реагувати на вчинені порушення Кодексу та ініціювати притягнення винних до відповідальності.

   

  Секретар міської ради                                                                              Ю.П.Василенко

   

  Кодекс  етики  посадових  осіб  місцевого самоврядування Горлівської  міської  ради підготовлений керуючим справами виконкому міської ради  

   

  Керуючий  справами  виконкому                                                Л.С.Сталенна

  Другие новости по теме:
  Просмотров: 2074 | Комментариев: (0) | В закладки: | |    
  Опрос сайта
  Вы партриот города Горловка?

  Панель управления
  Регистрация | Напомнить?


    Логин:
  Пароль:
  Друзья сайта
  Бесплатная библиотека
  Дизайн Вашего сайта
  Рейтинг@Mail.ru
  G o r l o v c a . r u
   Издательство: Горловка - звезда Донбасса.
   Редактор: Бородин Сергей
   Верстка: Raven Black
   Перепечатка: Использование и распространение материалов сайта одобряется
   Адрес: г. Горловка, ул. Пушкинская, 15
   Соцсети: ВК, ОК, Facebook
   Периодичность: всегда с Вами
   Цена: информация беcценна
   Сайт работает до последнего посетителя.
  Цель сайта gorlovca.ru рассказать о трудовой истории города Горловка, об известных жителях Горловка. Распространяя информацию о городе Горловка, Вы вносите вклад в развитие историко-патриотического движения нашего города. Гордитесь нашей историей, любите город Горловка.
  Сделаем город Горловка лучше совместными усилиями
  .